ที่ปรีกษาที่เชี่ยวชาญ


จะคัดสรรผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน เพราะ Attimebys จัดหางาน มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการคัดสรรผู้สมัครงานเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ด้านการคัดสรรผู้สมัครงานโดยตรง ทำให้บริษัทลูกค้า มั่นใจได้เลยว่า "จะได้รับผู้สมัครงานที่มีความสามารถตรงตามความต้องการมากที่สุด"

บริการสรรหาพนักงาน

การให้บริการ Recruitment Agency เป็นบริการสรรหาพนักงานในรูปแบบของพนักงานประจำ โดยค่าบริการจะไม่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกผู้สมัครได้จนกว่าจะพบกับผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์ของของท่าน


การสัมภาษณ์


จะนัดผู้สมัครงานมาสัมภาษณ์งานเบื้องต้นให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะส่งมอบไปยังบริษัท และเตรียม คำถามเฉพาะในแต่ละตำแหน่งงานตามความต้องการของบริษัทลูกค้า เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและ จุดแข็งของผู้สมัครงานอันจะนำไปสู่การได้รับผู้สมัครงานที่ตรงกับความต้องการของบริษัทลูกค้า มากที่สุด

ช่วยเหลือ / HelContact

Working hour : 09.00 - 18.00 (GMT+7)
Email:  Attimebys@gmail.com

Tel.:  095-0593348
 


Follow Us


Copyright ® Attimebys.com